Wrocław, Narodowe Forum Muzyki – 16.11.2017

Sala Kameralna

z Klaudiuszem Baranem (akordeon) i Radosławem Pujankiem (skrzypce)