Warszawa, Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. W. Lutosławskiego – członek jury – 30.01-10.02.2018