Radziejowice – 2.07.2018

X Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa

z orkiestrą Warsaw Pleyers pod dyr. Bartosza Worocha