Nowa Podróż Zimowa

Marcin Zdunik – wiolonczela
Aleksander Dębicz – fortepian

„Nowa podróż zimowa” stanowi symboliczną wędrówkę przez różne odcienie muzycznego romantyzmu. Wyruszając w nią, wiolonczelista Marcin Zdunik i pianista Aleksander Dębicz chcą odpowiedzieć na dojmujący brak romantycznej ekspresji w komponowanej obecnie muzyce. Program zbudowany został wokół formy pieśni, ale potraktowanej niekonwencjonalnie. Muzycy nawiązują bowiem do idei „pieśni bez słów”, w której głos ludzki zastępuje instrument. Aby rozpocząć „Nową Podróż Zimową” artyści sięgają po pieśń Gute Nacht, otwierającą słynny cykl Winterreise (Podróż Zimowa) Franciszka Schuberta.

Wybór ten nie jest przypadkowy, jako że romantyczna liryka bierze swój początek właśnie w muzyce wiedeńskiego kompozytora. Utwór Schuberta pełni funkcję introdukcji, stanowi zaproszenie do wspólnego wędrowania, zaś centralną częścią programu są improwizowane przez wykonawców pieśni-ballady. Ich stylistyka nawiązuje do muzyki wielu kompozytorów, którym bliska była idea romantyczności: F. Schuberta, J. Brahmsa, R. Wagnera, A. Schoenberga, S. Rachmaninowa i G. Gerschwina.

Dokąd zaprowadzi muzyków takie wędrowanie? Z pewnością każdy ze słuchaczy odnajdzie własną odpowiedź. Intencją artystów jest pomóc innym zajrzeć w głąb własnych emocji i odnaleźć w sobie oblicze romantyka.

http://www.muzyczneaspiracje.pl/projekt/nowa-podroz-zimowa/