Kraków, Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego – 8.05.2018

Koncert Uniwersytecki

z Marią Sławek (skrzypce) i Piotrem Różańskim (fortepian)