Haydn – Denisov

Debiutancka płyta Marcina Zdunika poświęcona jednemu z największych kompozytorów w historii – Józefowi Haydnowi. Niedługo po swoim sukcesie w Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego wiolonczelista nagrał dwa koncerty wiolonczelowe wiedeńskiego klasyka oraz wariacje na temat jednego z jego kanonów, utwór „Tod ist ein langer schlaf” autorstwa rosyjskiego modernisty, Edisona Denisowa. Płyta, zrealizowana z udziałem znakomitej orkiestry Wratislavia, pod kierownictwem jej koncertmistrza, Jana Staniendy, wpisała się w obchody 200 rocznicy śmierci wiedeńskiego Mistrza.

Marcin Zdunik – wiolonczela
Orkiestra Kameralna „Wratislavia”
Jan Stanienda – skrzypce, dyrygent

Joseph Haydn – Koncert wiolonczelowy C-dur HobVIIb/1
• Moderato
• Adagio
• Allegro Molto

Joseph Haydn – Koncert wiolonczelowy D-dur HobVIIb/2
• Allegro moderato
• Adagio
• Rondo. Allegro

Edison Denisov
„Tod ist ein langer Schlaf“
Wariacje na temat kanonu Josepha Haydna na wiolonczelę i orkiestrę

Subito Records 2009