Bohuslav Martinu – Utwory kameralne

Agata Igras – Sawicka – flet
Bartłomiej Nizioł – wiolonczela
Marcin Zdunik – wiolonczela
Mariusz Rutkowski – fortepian

Bohuslav Martinu (1890-1959 – Utwory kameralne

Sonata na flet, skrzypce i fortepian (H. 254, 1937)

• Allegro poco moderato
• Adagio
• Allegretto
• Moderato (poco allegro)

Sonata na flet i fortepian (H. 306, 1945)

• Allegro moderato
• Adagio
• Allegro poco moderato

Sonata madrygaowa na flet, skrzypce i fortepian (H. 291, 1942)

• Poco allegretto
• Moderato – Allegro

Trio na flet, wiolonczelę i fortepian (H. 300, 1944)
• Poco allegretto
• Adagio
• Andante – Allegretto scherzando

Dux 2009