Bach. Chorały. Improwizacje.

Marcin Zdunik – wiolonczela
Aleksander Dębicz – fortepian

Projekt powstał z fascynacji wiolonczelisty Marcina Zdunika i pianisty Aleksandra Dębicza muzyką Johanna Sebastiana Bacha. Polskich wykonawców zainspirował proces „preludiowania” (niem. präludieren – improwizować), który dla osiemnastowiecznych niemieckich organistów-kompozytorów był zarówno sposobem na uświetnienie nabożeństw i uroczystości, jak i drogą nieustannych poszukiwań artystycznych. Koncerty BACH. CHORAŁY. IMPROWIZACJEukazują współczesną kontynuację tego procesu twórczego.

Wybrane preludia chorałowe Johanna Sebastiana Bacha zostały przez wykonawców zaaranżowane na wiolonczelę i fortepian. Muzycy wzięli na warsztat m. in. tak znane kompozycje jakWachet auf (BWV 645) czy O Mensch, bewein dein Sünde groß(BWV 622). Funkcję refrenu pomiędzy nimi pełni improwizowana tkanka muzyczna, czyli dalsze „preludiowanie” na temat bachowskich miniatur.

W 2014 roku projekt został z sukcesem zaprezentowany na pięciu koncertach: w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie, w Klasztorze Dominikanów w Krakowie („Last Night of the Proms in Cracow”), w Opactwie Cystersów w Wąchocku (Festiwal „Muzyka w Opactwie”), w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu (Festiwal Cichej Muzyki) oraz w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie koło Wielunia.

http://www.muzyczneaspiracje.pl/projekt/bach-choraly-improwizacje/